Få hjælp til samejekontrakt hos en boligadvokat

07 maj 2021 Astrid Pedersen

Når du flytter sammen med din kæreste eller måske danner et bofællesskab i en ejerbolig sammen med venner, er det smart at få papir på, hvorledes ejerskabet over den pågældende bolig fordeler sig. På den måde er alle parter sikret mod skærmydsler i tilfælde af at en part fraflytter huset eller lejligheden, eller der sker andre ændringer i de interne forhold.

Hvad er en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst, også kaldet en sameje kontrakt, er en aftale som indgås mellem to parter som i fællesskab ejer et hus eller en lejlighed.

Denne kontrakt er oprettet for at sikre de enkelte parter i tilfælde af eksempelvis dødsfald, skilsmisse eller samlivs ophør. Således indeholder en samejeoverenskomst alle de faktorer som er relevante at tage stilling til i forbindelse med en af de oven for nævnte situationer.

Du vil kunne finde svar på dine spørgsmål i kontrakten hvis du er i tvivl om hvorledes du skal forholde dig hvis din partner ønsker at forlade forholdet og derfor gerne vil købes ud af ejendommen, eller hvis du eller din partner skulle gå bort. En samejeoverenskomst kan for eksempel indeholde fast opsatte regler omkring fordeling af udgifter parterne imellem, opsigelsesfrist og mulighed for at købe hinanden ud, hvem der har førsteret til at beholde huset eller lejligheden ved samlivs ophør, fordeling af udgifter samt økonomisk tab eller fortjeneste ved salg af boligen mellem partnerne, og rettigheder i tilfælde af den ene parts død.

Det er altså en rigtig god idé at få udfærdiget en samejeoverenskomst når man køber bolig sammen, især hvis man ikke er gift og derved gensidigt sikret. I kan altid få hjælp til udarbejdelse af en samejeoverenskomst hos eBoligadvokat, som har mange års erfaring inden for alt hvad der vedrører de juridiske forhold i forbindelse med bolig handel. Klik ind på eBoligadvokat.dk og læs mere.

Flere Nyheder

23 september 2020